ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ 2017-2018 ուս. տարի

1 ԴԱՍԱՐԱՆ

3 աշակերտ

2 ԴԱՍԱՐԱՆ

6 աշակերտ

3 ԴԱՍԱՐԱՆ

3 աշակերտ

4 ԴԱՍԱՐԱՆ

6 աշակերտ

5 ԴԱՍԱՐԱՆ

6 աշակերտ

6 ԴԱՍԱՐԱՆ

6 աշակերտ

7 ԴԱՍԱՐԱՆ

3 աշակերտ

8 ԴԱՍԱՐԱՆ

6 աշակերտ

9 ԴԱՍԱՐԱՆ

5 աշակերտ

10 ԴԱՍԱՐԱՆ

7 աշակերտ

11 ԴԱՍԱՐԱՆ

0 աշակերտ

12 ԴԱՍԱՐԱՆ

3 աշակերտ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

54 աշակերտ